Yönlendirilebilir Yatay Sondaj

Yönlendirilebilir Yatay Sondaj (YYS) Sistemi, açık kazı yapmadan boru ve kabloların toprak altına döşenmesidir. Her aşamada üstten takip edilebilme özelliği sayesinde yeraltında bulunan mevcut yapılara…

Mikro Tünel

Mikrotünel yöntemi, tüneli oluşturan boruların, tünel içine hidrolik pistonlarla gerçekleştirilen itme kuvvetiyle sürülmesidir. ANKA, mikro tünel çalışmalarını her şart ve zeminde gerçekleştirebilme yetisine…

Hes Projeleri

Hidroelektirik Santralleri, ülkemizin enerji bağımlılığını azaltmak adına önemli enerji kaynaklarından birini oluşturmaktadır. ANKA, bu amaç doğrultusunda gerçekleştirdiği projelerle, ülkemizin gelişmesi…

Enjeksiyon

Heyelanlı bölgelerin ve cebri borunun sağlamlaştırılmasında, tünel içi güçlendirmede ve diğer alanlarda, enjeksiyon işlemleri konusunda kendine özgü teknolojisi ANKA’yı bu işte rakipsiz kılmıştır. Her…

Sosyal Ağ Hesaplarımız