Hes Projeleri

Hidroelektirik Santralleri, ülkemizin enerji bağımlılığını azaltmak adına önemli enerji kaynaklarından birini oluşturmaktadır. ANKA, bu amaç doğrultusunda gerçekleştirdiği projelerle, ülkemizin gelişmesi adına önemli katkılar sunmakta ve bu amaç için çalışmaktadır.

HES projelerinin en önemli problemleri, ANKA tecrübesi, teknolojisi ve birikimiyle giderilmeye çalışılmıştır. Projelerin maliyeti, zaman ve enerji tasarrufu konularında etkin başarılar sağlayarak, yaklaşık %30 oranında tasarruf sağlamaktadır.

Sosyal Ağ Hesaplarımız